Demontering af eksisterende varmekilde og VVB

Demontering og bortskaffelse af eksisterende gaskedel eller oliefyr samt varmtvandsbeholder

Prisen kan være højere ved placering i f.eks kældre

Inkluderer ikke demontering af skorsten/aftræk og reetablering af tagbeklædning
Inkluderer ikke nedtagning af gasskab, frakobling eller nedtagning af gasmåler
Inkluderer ikke afblænding, tøming, opgravning eller bortskaffelse af olietank

4.995,00 kr.

-
+

Skal vi hjælpe dig?

Tilbehør